För medlemmar i byalaget

Ansvar för skötsel av café och trädgård
I byalaget hjälps vi åt att sköta
städning och underhåll.
Var femte månad har respektive grupp
ansvar för detta.

Vill du vara med i en arbetsgrupp - ring någon av arbetsledarna:

Astrid Stenvall 0382-32030
Kristina Lindman 070-583 11 39
Mats Karlsson 0382-31110
Inger Hoppe 0382-31199
Lovisa Vistfält 0382-32055

Du behövs!

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 8 februari 2021 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 3 februari 2020 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 4 februari 2019 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 5 februari 2018 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 6 februari 2017 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 8 februari 2016 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 9 februari 2015 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 3 februari 2014 genom att klicka här.

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 4 februari 2013 genom att klicka här.

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 6 februari 2012 genom att klicka här.

 


NYHETER

Läs minnesanteckningar från möte med kommunpolitikerna 2016-11-14 här

 Läs minnesanteckningar från möte med kommunens tjänstemän 2016-09-15 här

 

 

Sidan uppdaterad 22 Mars, 2021