För medlemmar i byalaget

Ansvar för skötsel av café och trädgård
I byalaget hjälps vi åt att sköta
städning och underhåll.
Var femte månad har respektive grupp
ansvar för detta.

Vill du vara med i en arbetsgrupp - ring någon av arbetsledarna:

Astrid Stenvall 0382-32030
Bengt Lindman 070-583 11 39
Mats Karlsson 0382-31110
Kristina Örlander 070-355 19 97
Lovisa Vistfält 0382-32055

Du behövs!

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 27 februari 2023 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 21 februari 2022 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 8 februari 2021 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 3 februari 2020 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 4 februari 2019 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 5 februari 2018 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 6 februari 2017 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 8 februari 2016 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 9 februari 2015 genom att klicka här

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 3 februari 2014 genom att klicka här.

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 4 februari 2013 genom att klicka här.

Läs protokollet från byalagets årsmöte
den 6 februari 2012 genom att klicka här.

 


ARKIV

Landsbygdsdialog med Värnamo kommun 6 oktober 2021

Ett trettital nydalabor deltog på plats och ca 10 personer var med online när kommunens representanter kom för att ha en dialog på plats
i Nydala.
Här kan man läsa rapporten från Värnamo kommun. Minnesanteckningar Nydala

Förstudie 2020

Länsstyrelsen har publicerat rapporten
"Förstudie kring potentiell utveckling av Nydala klosterområde som besöksmål"
Läs hela rapporten här

 

 

Sidan uppdaterad 14 Mars, 2023