Hembygdsföreningen

museetmuseet2

Hembygdsvandring 12/9

Hembygdsvandringen och torpinventeringen startade med berättelsen om mordet vid Judagölen
som Doris Fransson framförde iklädd länsmansuniform.
Vi fortsatte sedan till vändplanen ovanför Älgabäck där Doris berättade om torpet Lilla Hättebo där vi tidigare har satt ut en stolpe vid torplämningarna då det inte finns någon väg dit.
Det hade därför inventerats i förväg.
Vi fortsatte till Älgabäck där det finns både husgrund ock ladugårdsgrund samt en vattenkälla.
Vid denna torplämning stannade vi och fikade.
Nästa torp var Sandbäcken där vi fick höra om vilka som befolkat torpet. De som kunde följde sedan med till torpet där vi satte stolpen vid husresten.
Därefter berättade Doris om torpet Hörnet och satte stolpen vid vägkanten eftersom granskogen tagit över helt och ingen husgrund eller annan rest finns kvar.
Torpet Loberget eller Tjärbacken som det också kallats var det sista som  inventerades idag. Där finns en trappsten kvar av huset.
Arne Stenvall hade tillverkat stolparna som markerar torpen.
Drygt 30 personer deltog vid torpinventeringen.

Vi tackar Doris Fransson för redogörelsen och Ingrid Lindberg för bilderna!

Höstvandring

Hembygdsvandring 2

Årsmöte 2021

Årsmöte hålls tillsammans med Föreningen Nydala klosterträdgård
på Café Nydala måndagen den 20 september kl 19.00
Förhandlingar och servering!
Välkomna!

Hembygdsvandring 2020

Ett trettiotal bybor samlades den 27 september för en vandring genom byn, ledda av Doris Fransson.
Man satte stolpar för att markera var det tidigare funnits fem olika byggnader.
Vi tackar Ingrid och Elin för bilderna!

Deltagare

Deltagare

Doris Fransson

Stolpar med namn på byggnader

Stolpar sätts upp


Hembygdsparken

Doris, Arne och Mats har hjälpts åt att röja sly i hembygdsparken och fått fram en fin gammal trappa!

Arne och Mats

Trappan

Hembygdsmuséet

Hembygdsmuséets baksida

Protokoll

Protokoll från årsmötet finns att läsa här

Linbastan inspekteras

Den 17/10 blev linbastan inspekterad av kommunens representanter. Det var Peter Andersson från kulturförvaltningen som tillsammans med två personer från tekniska förvaltningen undersökte linbastan. Närvarande var också Karl Johan Krantz, markägare, Kristina Örlander, representerande hembygdsföreningen och Arne Fransson representant för tidigare renoverare av linbastan
samt Doris Fransson.
Vi diskuterade åtgärder som kan behövas i framtiden för att bevara linbastan i så bra skick som möjligt.

Linbastan

Linbastan inspekteras

Rusken runt 2019

Hembygdsmuséet höll öppet under Rusken-runt-dagarna och fick ett par hundra besökare.
Här guiden Margareta Lindberg. Besökarna kunde också gå en tipspromenad.

Guiden

Tipspromenad

Midsommar 2019

Ett stort gäng fixade midsommarstången dagen innan

Klä midsommarstång

Gänget som klädde midsommarstången

Så här många besökare har vi aldrig tidigare haft på vårt midsommarfirande!
Det fina vädret bidrog säkert!

Rekordmånga besökare

Dansen lockade både stora och små

Dansbild

Musiken

Musiken

Små grodorna

Små grodorna

Björnen sover

Björnen sover

Dans med publik

publiken

publiken


Linbasta

Paret Krantz från Bråt utanför Lammhult har gett Hembygdsföreningen ett gåvobrev på en linbasta i Dala.
Mats Hoppe tar tacksamt emot.
Denna linbasta skänktes till Nydala hembygdsförening redan på 1960-talet
av Edvin Johansson och hans dotterson.
Karl-Johan Krantz har nu sett till att skriftligt vidimera att den tillhör Nydala hembygsförening

gåvobrev på linbasta överlämnas

Bild linbasta 1

Bild linbasta 2

Invigning av Kyrkstallet

Lördagen den 13 maj invigdes den nyinredda rastlokalen för vandrare som kommer till Nydala.
Kyrkoherde Pär-Magnus Möller höll en andakt
och Hembygdsföreningens ordförande Lennart Persson invigde Kyrkstallet.
Besökarna bjöds på grillad korv och kaffe med bröd. Cirka 40 personer deltog i invigningen.
Tidigare på dagen genomfördes två vandringar på lederna. I klosterträdgården fanns guider på plats.

Kyrkoherde Pär-Magnus Möller och ordförande Lennart Persson inviger Kyrkstallet

I väntan på invigning

Margareta och Ann-Marie bjöd på kaffe med bröd

Pär-Magnus bjöds på korv av Mats

Kerstin guidade i klosterträdgården

Kyrkstallet i Nydala

Fint inrett av frivilliga bybor

Här kan trötta vandrare vila ut


Torpvandring den 22 maj 2016

Ett 20-tal personer gick på en torpvandring kring Bocklarebo.
De torp som märktes ut var Bocklarebo såg, Månstorp/Kriken, Lilla Kriken och Grönekälle.
Lennart Persson och Gillis Hjalmarsson guidade oss och berättade om torpen.


*******************************************

2015

Resa till Västergötland

Ett 20-tal medlemmar i Hembygdsföreningen och Nydala klosterträdgårdsförening gjorde den 22 maj sin årliga medlemsresa. Den har gången bar det iväg till Västergötland där man stannade till vid Österplana hed och beundrade orkidéerna och gullvivorna. Via stenbrottet i Hällekis fortsatte sällskapet sedan till Munkängarna där man kunde känna doften av ramslök som täckte stora områden i den täta lövskogen. Lunch intogs på Kinnekullegården och resan avslutades med ett besök i Falkängens hantverksbutiker.


Vandringens dag 10 maj

Hembygdsmuséet har varit öppet för besök under dagen.
Särskilt roligt var att det kom en del nya besökare. Lennart Persson var en av guiderna.

 

********************************************************

Rengöring av taket på hembygdsmuséet

 

********************************************************

 

Nydala BK i mitten av 1950-talet

Övre raden från vänster: Gillis Hjalmarsson, Gunnar Richter,
Kjell Bergsten, Lars Svensson, Åke Hultberg, Gösta Lindberg

Nedre raden från vänster: Alf Svensson, Lars-Erik Svensson,
Ingvar Helmersson, Olle Svensson, Bengt Andersson

*************************************************************

Affärerna i Nydala

***

***

Nydala skola

***

... och lite annat

***

 


 

 

Sidan uppdate12 September, 2021dDate -->