Klosterträdgården i Nydala

Klosterträdgården har vuxit fram etappvis
och inramas av portkapell och klostermur från medeltiden.
Trädgården är en naturlig del av de scener i spelet
där gamle munken Ingar sitter och tänker tillbaka.
Du kan läsa mer om trädgårdens växter och tidstrogna utformning på www.nydalaklostertradgard.se

Sidan uppdaterad 16 Januari, 2020