Nydala Bygdebolag AB (svb)

Nydala Bygdebolag är nu avvecklat i enlighet med beslut på extra stämma i Nydala Byalag 2023-11-30.
Den 5:e februari på årsmötet kommer den avgångna styrelsen för bygdebolaget att redovisa bakgrunden till beslutet och vad det kostat att avveckla bolaget.
Avvecklingen av bolaget är, med nuvarande verksamhetsinriktning, gynnsam för byalagets ekonomi.

Hänt i Nydala Bygdebolag

2022-04-27
Flera dagar har gått åt för att måla takfoten på cafébyggnaden.
Många har intygat att huset fått ett nytt och fräscht utseende!

Takfoten på cafébyggnaden målas

Man i skylift målar takfot

Nymålad takfot


2021-10-13
Aktuellt just nu är frågor om avloppet. Kostnadsfördelningen mellan de tre fastigheterna som nyttjar avloppet avgörs inom kort av Mark- och miljödomstolen.
Vi för en dialog med Värnamo kommun för att få till en kombinerad lekplats och mötesplats på gräsmattan till höger om garagenedfarten.
Vi hoppas att frågan avgörs i höst.
Ett annat projekt är att förbättra för varutransporter till fastigheten – idag är det för trångt vid grinden.
I själva byggnaden har vi målat fönstren invändigt på cafédelen och fortsätter i vår med att måla utvändigt.
Taket i entrédelen behöver åtgärdas. Eventuellt får vi sätta upp plattor eftersom det är tveksamt om det går att reparera det befintliga taket.Bygdebolagets styrelse hade den 3/8 2020 en arbetsdag där fastighetens dörr på gaveln renoverades med fint resultat!
Dörren var tidigare brun
och taket med flagnande färg!

Renovering

Cafe Nydala

 

 

 


Nydala har ca 200 invånare som alla är medlemmar i byalaget.
Dessutom finns bl. a. en hembygdsförening och föreningen Nydala klosterträdgård.
Läs mer om dessa under respektive flik.

 

Sidan uppdaterad 16 Januari, 2024