Välkommen till Nydala byalags hemsida

Nydala byalag ser som sin uppgift att verka för utveckling av en levande landsbygd i Nydala socken
och att vårda det kulturarv som bland annat utgörs av kyrkan och klosterruinerna i Nydala.
Krönikespelet "Det rika Nova Vallis" är byalagets största aktivitet och glädjande nog har publiktillströmningen varit mycket god varje år. Spelet bidrar till samhörighet och gemenskap
i Nydala. Det har också skapat ekonomiska förutsättningar för andra insatser, bland annat för fasadbelysning av kyrkan, anläggandet av en ny klosterträdgård och renovering av köket i Café Nydala.
Det senaste projektet är att byalaget har köpt cafébyggnaden.

Fr o m 1 oktober till 15 april kan man hyra Nydala Café.
Regler för uthyrning finns här

Här finns hjärtstartare i Nydala hjärtstartare

Nyheter

21-06-04
Nydala Allehanda
Nummer 2021-2 finns nu att läsa under fliken Nydala Allehanda

21-03-27
Uppskjutna årsmöten
Det råder enligt Pandemilagen förbud mot sammankomster med fler än 8 deltagare oavsett om man är inomhus eller utomhus och oavsett om aktiviteten är öppen för allmänheten eller endast för medlemmar. Lagen gäller fram till 30/9 2021. Vi har därför beslutat skjuta upp årsmötet till hösten och återkommer om saken senare.
Föreningen Nydala klosterträdgård och Hembygdsföreningen

2021-03-22
Protokoll
Protokoll från årsmöte finns att läsa under fliken För medlemmar

21-03-22
Protokoll
Protokoll från styrelsemöte den 22 februari finns att läsa under fliken styrelsen

21-03-01
Nydala Allehanda
2021-1 finns att läsa under fliken Nydala Allehanda

21-02-02
Finnveden NU
Så här skriver Peter Feurst, nyhetschef på Värnamo Nyheter:
Distributören Svensk Direktreklam har nu fått en beställning på att både FinnvedenNU och HöglandetNU (månadsutgivning) ska delas ut till postnumren i gränslandet mellan utgivningsområdena.
Enligt distributionschefen på Bonnier News Local är meningen att detta ska rulla i gång denna vecka.
Om utdelningen i andra fall missas vid enstaka tillfällen eller adresser kan man vända sig till SDR direkt: https://www.sdr.se/kontakt/reklamationer/

20-11-23
Förstudie
Länsstyrelsen har publicerat rapporten
"Förstudie kring potentiell utveckling av Nydala klosterområde som besöksmål"
Läs hela rapporten här

20-11-08
Tack till byalaget!
Föreningen Munkaleden tackar Nydala byalag för en fin insats under året. Byalaget har bidrag med underhåll och förbättring av spången över Knektamossen, nytt informationsmaterial samt allmän skötsel.

20-10-01
Bilder
Under fliken Klosterträdgården finns bilder från höststädningen

20-09-28
Bilder
Under fliken Hembygdsföreningen finns bilder från söndagens hembygdsvandring!

Krönikespel 2021

Nydala Byalags styrelse har valt att ställa in Krönikespelet: Det rika Nova Vallis 2021. Vi hade starka förhoppningar förra året om att vi bara skulle behöva ställa in ett krönikespel, i tron om att läget skulle vara säkrare och restriktionerna skulle vara lindrigare för 2021. Tyvärr måste vi fatta samma beslut även detta år. Vi har kontaktat både länsstyrelsen och kommunen om vad som gäller för att kunna hålla vår föreställning och beskeden är tydliga: MAX 500 personer/föreställning med angivna sittplatser samt 1m mellanrum till varje sällskap. Funktionärer räknas INTE in i maxantalet. När vi har räknat på våra läktare så kan vi endast få plats med 62-84 personer per läktare (2-4 personer i varje sällskap). Vi kommer bara kunna hålla föreställning för 124-168 personer per kväll. Räknar vi på våra kostnader och intäkter från en sådan publik så går vi tyvärr back med väldigt stora summor. Det finns förlustbidrag att söka hos kommunen. Ett sådant bidrag är precis som det låter, ett bidrag att jämna ut förlusten och hamna på plus minus noll. Sedan vill vi såklart våra medverkare och skådespelare det bästa! Många har börjat få sina vaccin men vi är ändå inte helt skyddade från smittan bara för att vi är arrangörer. Vi har inte frågat i år om hur många som kunde tänka sig medverka men vi hoppas att intressent finns för kommande år. Tack till er alla och håll er trygga hemma i stugorna! Med vänliga hälsningar Oskar Karlsson.

En giraff i Svensbygd

Helgen den 23-25 april 2021 utspelade sig ovanliga scener i Svensbygd. Luftvärnsförband från LV 6 i Halmstad hade getts uppdraget att skydda flygbasen i Hagshult och en av underrättelseenheterna fick order att gruppera i byn. Anledningen är det ur spaningssynpunkt förträffliga höjdläget där möjligheterna att på långa avstånd upptäcka fientliga mål är mycket goda. Ett åttahjuligt fordon på omkring 25 ton rullade under fredagen in på en grönyta i nära anslutning till det berömda stenbordet i Svensbygd varefter en hög mast restes. Platsen maskerades samtidigt som en radar började snurra. Systemet, benämnt Underrättelseenhet 23, är en av världens modernaste radarstationer. Den används för att lokalisera objekt som rör sig i luften, alltifrån helikoptrar, drönare till artillerigranater, och sammanställa egen och andra sensorers information till en gemensam luftlägesbild. Informationen kan användas för att varna förband om kommande anfall eller delge målunderlag till det egna luftvärnet så att dessa helt enkelt kan bekämpa hotet. Den speciella mastfunktionen som gör att radarn smidigt kan resas har resulterat i det internationellt vedertagna smeknamnet Giraffe. Inför OS i London 2012 bad Storbritannien Sverige om hjälp att övervaka luftrummet över huvudstaden. Risken för allehanda terrorattacker bedömdes som stor. Då britterna önskade ett mobilt och kvalificerat system med möjlighet att upptäcka även mycket små mål skickades en begäran att få ”hyra in” UndE 23. Sverige valde att skicka två stationer med tillhörande personal och under hela OS, dag som natt, bistod det svenska luftvärnet med radarövervakning. Likaså under president Obamas besök i Stockholm 2013 gavs Girafferna uppgiften att upptäcka och rapportera in alla objekt som befann sig inom tilldelat spaningsområde. Att en fiende i krig vill slå ut dessa stationer är uppenbart. Detta övades även under söndagen då grupperingsplatsen plötsligt attackerades från marken.. Förstärkning begärdes och inom kort körde fyra pansarterrängbilar in i byn. Soldater rusade ut och gick till motattack. Ett av fordonen parkerade dessutom vid stenbordet, en högst udda gäst vid detta turistmålsyn! På söndagseftermiddagen packades all utrustning snabbt ihop och förbandet förflyttades för att gruppera på en ny plats. Inför övningen hade berörda markägare fått ge sitt godkännande och en rad nyfikna gavs möjlighet att ta del av skådespelet. Luftvärnsofficerarna svarade dessutom gärna på frågor, såväl från vuxna som från barn.

Samuel Palmblad

Övning i Svensbygd

Övning i Svensbygd

Övning i Svensbygd

Rapport från en arbetsdag

Snyggt och fint runt och i vår cafébyggnad blev det den 24 april när ett tiotal bybor möttes upp för vårens arbetsdag. Alla fastnade inte på bild men här är några som vår fotograf Elin Persson fångade med sin kamera!

arbetsdag

arbetsdag

arbetsdag

arbetsdag

arbetsdag

arbetsdag

Tipspromenad och umgänge!

Byalaget vill tacka alla 70 unika personer som har deltagit i tipspromenaderna under mars månad!
Vi har fått mycket positiv respons på detta enkla engagemang och kanske kan det återkomma i höst eller till nästa vår.

Rapport från tipspromenad i Sandvik 28/3!

32 personer deltog i Sandvik och här är de rätta svaren samt resultatet!

  1: 73 öar
2: 17,2m
3: Björkbacken
4: Bärlager
5: Hunger och skrik
6: Värnamos stadsvapen
7: Greta Garbo
8: Opera
9: 1952
10: Viskos, Lyocell eller Modal
11: Abborre
12: Riksantikvarieämbetet
Skiljefråga: 10kr 85öre

Vinnarna är:
Ingrid Meijer 11p
Marie Olofsson 10p
Charlotta Johansson 9p

Rapport från tipspromenad i Gåeryd 21/3!

Trettiofyra vuxna och två barn deltog!

Här är de rätta svaren:
1: 35590 heter Bengt
2: 5h 36min mer soljus sedan nyår
3: Oxens år i år
4: Edsbyn vann SM-finalen i bandy
5: Liten blåklocka
6: Grönsten
7: 2,5% av elen från vindkraft
8: 35 W
9: Täppan
10: Rönn
11: 1/100 mm
12:  1934
Skiljefråga 132cm (2 st som gissade helt rätt)

  Vinnare: Med 9p Arne Stenvall, Erica Thöming och Astrid Stenvall

Vinnare barnrundan:
Kevin Lindman 12p, Stina Lindman 11p

Rapport från tipspromenad i Nydala 14/3!

Trettio vuxna och två barn deltog!

Här kommer svaren och vinnarna:
Jungfru Maria
1266
Strömberg
Pors
Indien
Blå
Selleri
Matsal
Akleja
Morot
Talande tystnad
Om något kan gå snett, kommer det gå snett
Skiljefråga: 2462 meter

Vinnarna är:  
1. Helena Johansson 11p, 3228m
2. Ingrid Lindberg 10p, 1910m
3. Jan Johansson 10p, 3200m

Vinnare barnrundan:
1. Kevin Lindman 8p, 265m
2. Stina Lindman 8p, 1273m

Rapport från tipspromenad i Rumleborg 7/3!


Här kommer svaren och de tre första vinnarna:
Stockros
Ca 86 km
425 gram
Hanoi Hilton
Paul Walker
Bibendum
Heineken
4 st
Tommy & Annika
6,18 meter
Hälsingland
500 meter
Skiljefråga: 61,20 meter

Vinnarna är:
 
1. Åke Pettersson 12 rätt/55 meter
2. Lollo Glantz 10 rätt/63,5 meter
3. Eva Tidefelt 10 rätt/57 meter

Premiär för digitalt årsmöte!

Den 8 februari hölls byalagets första digitala årsmöte.
Ett 25-tal personer deltog i mötet som leddes av ordförande Oskar Karlsson. Sekreterare Anton Persson och Maria Karlson bistod med goda råd. Det hela fungerade mycket bra. Omröstning gjordes via en digital hand och vi fick sedvanlig rapport om ekonomi och verksamhet såväl i byalag som bygdebolag.
Efter en dryg timme kunde Oskar avsluta mötet. Fika får vi göra när caféet öppnar i maj!

Föredrag av Anna Collén

Den 10/10 var det Afternoon tea i Svensbygds missionshus med ett intressant föredrag av forskaren Anna Collén

Anna Collén

Anna och Arne

Det rika Nova Vallis

En arbetsdag för medverkande ersatte årets krönikespel.
Byalagets ordförande Oskar Karlsson hälsade välkommen och regissör Marie Albertsson ledde aktiviteter och diskussioner om kommande spel. Hans Thunander berättade om det sekulära livet vid tiden när munkarna fanns i Nydala. Barnen målade fina tavlor, vilka kommer att kunna beskådas på caféet.
Lunch i form av korv med bröd serverades.
Mycket nöjda deltagare konstaterade att det var fint att kunna träffas och ladda inför kommande krönikespel!
Vi tackar Anna och Magdalena för bilderna!

Medverkande krönikespel

Regissör Marie

Aktivitet

Aktivitet

Barnen

Hans Thunander

Lunch


Vad händer här?

Kika in på fliken Nydala Bygdebolag så får du veta!

Renovering dörr


Arbete på Munkaleden 10 maj

14 flitiga arbetare hjälptes åt att rusta Munkaleden för vandring!

Arbete på Munkaleden


Munkaleden sponsorer

Fikapaus

Flitiga arbetare

Ett 20-tal bybor slöt upp lördagen den 18 april för att ställa i ordning i caféträdgård och runt hembygdsmuséet!
Tack till alla som hjälpte till
och tack Elin och Doris för bilderna!

arbetsdag

Arbetsdag

Arbetsdag

arbetsdag

arbetsdag

Arkeologisk utgrävning i Nydala

När muren utanför kyrkan skulle restaureras upptäcktes att det fanns en tegelmur i botten. En arkeolog från Jönköpings länsmuseum, Susanne Nordström blixtinkallades och under fredag förmiddag sände P4 Jönköping direkt från Nydala.
Länk till inslaget på Instagram här
Länk till radioinslaget den 27/3 här

Susanne Nordstom

tegelmur

tegelmur

renovering mur

Fantastisk prestation

Slutresultat: 115 644 kronor!

Kristin, Axel, Johanna, Johan, Ida och Signe var hjältarna som åkte Vasaloppet till förmån för Willefonden!
Ett stort grattis från byalaget till de 484 kilometrar ni presterade!
Målet var att samla in minst 50000 kronor och det har man klarat med god marginal!

Gänget som åkte Vasaloppet

Ett stort tack till Magdalena Lönnlycka och Pär Persson som förgyllde lördagens Afternoon Tea!

Magdalena och Pär

Luciafirande

Nio härliga barn i åldrarna 1-8 år deltog i årets luciatåg i Svensbygds missionshus!
En fin kakbuffé och lotterier inbringade 1 842 kronor som skänks till UNHCR.
Ca 30 personer njöt av den mysiga stunden.

lucia

luciatåg

publik

publik

glad lottvinnare

kakbuffé

Ljusstöpning

Under mycket sakkunnig ledning av Helena Johansson stöptes det ljus i caféets källare på måndagskvällen den 18 november.
Stort tack till Maria och Helena som styrde upp det hela så fint!

Helena

Maria och Helena

Ljusstöpning

Mer ljusstöpning

Ljusen

Torpvandring 29/9

Under torpvandringen dök den här fina damen upp!
Fru Aschan hette hon visst!

Fru Aschan

Föredrag med "Rebellkirurgen"

RebellkirurgenBild lånad från rebellkirurgen.se

Föredraget med "Rebellkirurgen" Erik Erichsen blev mycket lyckat. Ca 35 personer lyssnade och ställde frågor samt bjöds på fika.

Första bokklubbsträffen

6 nydalakvinnor träffades den 26/9 och diskuterade boken "Bränn alla mina brev" av Alex Schulman. Till nästa träff efterlyser vi män som vill läsa och diskutera!
Under fliken Aktiviteter kan du se vilken bok som ska diskuteras i oktober.

Kulturarvsdagen 8 september

Ca 40 personer besökte hembygdsmuséet under kulturarvsdagen och visades bilder på Nydala klosterkyrka. Guide var Hembygdsföreningens ordförande, Doris Fransson

Guiden

Ny pakering vid caféet

Det har schaktats och grusats och idag planterades häck på båda sidor om den nya parkeringsplatsen. Fagerhults plantskola levererade och var arbetsledare och ett tiotal bybor hjälptes åt att fixa den fina häcken.

Plantering av häck

Fagerhult

Ny parkeringsplats

Ny parkering

Nydala klosterkyrka

 

 

 

 

 


Nydala har ca 200 invånare som alla är medlemmar i byalaget.
Dessutom finns bl. a. en hembygdsförening och föreningen Nydala klosterträdgård.
Läs mer om dessa under respektive flik.

 

Sidan uppdaterad 4 Juni, 2021